ADNAN OKTAR: Bir insan münafıklık hastalığına yakalandığında kendini sever. Diğer Müslümanları sevemez. Kendini beğene beğene bir olur. Her ahlaksızlığına bir kılıf bulur. Her münasebetsizliğine bir açıklama getirir. Ve münafığın en tehlikeli yönü de Kuran’la kendini savunmasıdır. Yani Kuran’da dilini eğip büker. Mesela İslam’ı yaymak varken, cihat yapmak varken gider eğlenceye gezer orayı burayı tozar. Dünyayı geziyor altı aylık falan, ya diyorsun “Suriye’de Müslümanlar şehit ediliyor, Irak’ta şehit ediliyor.” “Ama Allah ayette dünyayı gezin diyor” diyor. Peki o cihat ayetleri ne? Allah’ın dinini yayın, İslam’ı yayın değil mi? Din Allah’ın oluncaya kadar dini yayın. Allah’ın rızasının en çoğunu aramak münafığın en hoşuna gitmeyen şeydir. Münafık sadece hoşuna giden işine gelenleri alır. İşine gelmeyeni almaz. Kuran’da onun sadece lehine olan kısımları geçerlidir. Nefsine uygun olan kısımları, nefsine uygun olmayan yerleri kabul etmez.

Evet dinliyorum.

BÜLENT SEZGİN: “Hak lehlerindeyse ona boyun bükmüş kimseler olarak gelirler” diyor.

ADNAN OKTAR: Kendi çıkarlarına.

BÜLENT SEZGİN: Evet.

ADNAN OKTAR: İşte Müslümanlar inananlar, samimi insanlar birbirlerini iyi koruyup kollaması lazım. Müslümanlar’ın içine münafıklar menfaat için girerler. Çıkar için girerler. Diğer Müslümanlar’ı aldatmak onları oyuna düşürmek için girerler ama münafık hep böyle suret-i haktan görünür. Hep hakkı savunan en iyi olan, en dürüst olan, en kafası çalışan gibi görünür. Halbuki en sahtekardır. En haysiyetsizdir. En sevgisizdir. Aklı zayıf olanlar münafıkların etkisinde kalabilir. Çünkü Allah ayette diyor ki“sözlerini dinlersin” diyor.“konuştuklarında” (Münafikun Suresi, 4). Münafığın ağzı laf yapar çünkü onun ağzı şeytana bağlanmıştır. Münafığın ağzı kendine değil şeytana bağlanmıştır. Şeytan onun ağzından konuşur. Ve çok şaşırırsın “Bu ne kadar zeki böyle? Nasıl buluyor cümle?” Onun için münafıkla pek baş edemez insan dikkat ederseniz. Safi kalpli Müslümanlar münafıkla baş edemez. Çok dilbaz olur münafık. O münafığın ağzını şeytan ele geçirir. Beynini ele geçirir. Artık tartıştığın adam o değildir, artık şeytandır. Münafığı erken fark etmek çok önemlidir. Bazen de çok gecikir. Ama her halükarda münafık müminin sevabını artırır. Yani derecesini artırır. Cennetini genişletir. Münafığın faydası çok çok büyüktür. Müslüman’ın şevkini artırır. Heyecanı artırır. Mücadele azmini artırır. Ufkunu ve dikkatini açar. Eğer içinde bir halsizlik, bitkinlik varsa onu kırar. Daha atak, daha candan olur. Ve diğer Müslümanlar için de terbiye edici yönü vardır. Çünkü münafık girdiği bir ortamda İslam’ı iyi bilmeyen bir münafık karşısında kendini savunmaya alışık olmayan Müslümanlar’ı onlar biraz sarsabilir. Onun test edilmesini de sağlar o. Yani hemen sıcağı sıcağına Müslüman’ı bilgilendirmiş olursun. Çünkü öbür türlü münafık olmadan bilgi vermek biraz zor olur. Ama pratikte karşılaşan bir adama bak görüyorsun işte münafık böyle oluyor diye bilgi vermek kolay olur. Münafık gücü yettiği kadar vurmaya çalışır. Gizliden gizliye içten içe. Münafık kalabildiği kadar kanser hücresi gibi bünyede kalmaya çalışır. Bazen işte metastaz mı deniliyor? Öyle sıçrar oraya buraya dal budak sarabilir. Bazen de erken fark edilirse erken tedavi edilir. Ama geç yakalanırsa saf Müslümanlar’a sarkabilir hastalık. Onun için münafığı hemen erken yakalayıp erken tedavi etmek iyi olur. Erken tedavide münafığın o bünyesi biter. O kendini atar zaten. Senin atmana gerek kalmaz. O kendini atar yani. Münafık münafık olduğunu anladığında, anlaşıldığında kendini kurtarmak için yine şeytani yöntemlerle Kuran’dan delil bulmaya çalışır. İslam’ı sevmediği halde İslam’da kalmaya mecbur kalır münafık. Öyle bir durum vardır. Mesela kafirlerle anlaşamaz münafık. Münafıklarla anlaşabilir. Münafıklar bir kavim olarak yaşıyorlar. Kafirlerle bağlantı kurması çok güçtür münafığın. Bünyesi ona uygun değildir. Ancak münafıklarla beraber olduğunda kalbinde bir o şeytani güç oluşur. Ama dikkat edin hiçbir zaman için münafığı bırakmaz münafıklar. Onlar bir kavimdir. Mesela küfür bir kavimdir, müminler bir kavimdir. Münafığın bir özelliği de haber taşıyıcı olması Kuran’da. Haber taşır Müslümanlar’ın içerisinde. Müslüman gibi görünerek. O riski vardır. Müslümanlar’ın aleyhine bilgi bulmaya çalışır. Aleyhine bir şeyler bulmaya çalışır mesela Kuran’ı da o yönde değerlendirir. Kuran ve o bilgi ikisini birleştirip Müslümanlar’ın aleyhine bir şeyler yapmaya çalışır. Mesela Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Zeyd’in hanımına bir muhabbet duymuştu. O da ona Peygamberimiz (s.a.v.)’e muhabbet duymuştu. Bu münafıklar için bulunmaz bir fırsat. Münafıklardan çekindiği için Peygamberimiz (s.a.v.) hiçbir zaman için açıklamadı. Hep dedi “aman hanımından ayrılma beraber olun.” Allah diyor ki ayette “Allah senin kalbini biliyor. Ne insanlardan utanıyorsun? Açıkça söyle” diyor. “Biz bunu söyleyince artık tamam oldu” diyor Cenab-ı Allah. Niye Peygamber (s.a.v.) temkinli? Münafık tehlikesine karşı temkinli. Mesela Hz. Ali (r.a)’de konu aradılar, neydi? Çok kadınla evlenmesi. Hemen oradan vurmaya kalktılar. Oradan kinlendiler. Dırar mescidini kuran münafıklar da böyle, hiç kadın sokmuyorlardı mescide. “Biz takvayız” diyor. “O mescide kadınlar geliyor ama buraya kadın adımını atamaz” diyor. Onlar da müşriklikten geldiği için bir kısmı kadın muhalefeti olduğu için hoşlarına gidiyordu. Onların kadına değer vermemesi, saygı duymaması. Münafık Müslüman’ın iyi yönlerinden istifade etmek ister. Müslümanlar’ın imkanlarını kullanmak ister ama son ana kadar. Ama bir gün yakalanacağını bilir münafık. Direnebildiği kadar direnir, yaşayabildiği kadar. Yakalandığında da bünyeden kopar. Ama son ana kadar münafık kendi ahlaksızlığını kabul etmez. Ahirette de diyorlar kabul etmiyor. Lafazanlık yapıyor bu sefer Cenab-ı Allah konuşmasını durduruyor. Allah dil gücünü kaldırıyor. Yoksa o sonsuza kadar konuşur. “Artık bugün size konuşma yok” diyor Allah. Dilsiz hale getiriyor. Mesela gözlerini görmez hale getiriyor. Haber toplamak istiyorlar konuşamaz hale getiriyor Allah. Dinleyemez ve konuşamaz. Çünkü başına bela Müslümanlar’ın, orada da başına bela. O ahirette de münafıklık, ahlaksızlık yapmak istiyor. Münafık pislik olur. Mümin temiz olur. Mümin sadık oluyor müminlere. Ama münafık gizlice nefret eder fakat kendini çok beğenir. Ama akıl almaz bir beğenme şeytan gibi. Şeytan nasıl kendini çok beğeniyor? Aynısıdır üslubu.

AYLİN KOCAMAN: Ahlaksızlığını kabul etmez ama bilir değil mi?

ADNAN OKTAR: Tabii alçak olduğunu biliyor, ahlaksız olduğunu biliyor. Yani bir kere Allah’ın varlığını da biliyor ama büyüklenme ve zalimliğinden dolayı reddediyor. Gizlice yani içten reddediyor. Fakat dıştan dini kullanmak için kabul ediyorum der. Mesela namazda en öne geçer. Bir şeyler yapar kendince konuşur. Ayet de ezberliyor fakat sadece dinin kendine uygun kısımlarını alır. Demagoji çok güçlüdür münafıkta.  Yani dil olarak normal vasat bir Müslüman pek baş edemez. Çünkü o şeytanla transa geçtiği için kendi konuşmadığı için, yoksa normalde kendi zekası yanında aklı münafığın zayıf olur. Onu yenmek çok kolay olur. Ama dilini ve beynini şeytana teslim ettiği için akıl almaz bir yetenek olarak görülür. Bediüzzaman da söylüyor münafığın şeditliğini. Zeka gücü, zekaveti çok şiddetli olur diyor. Şeytani bir zekavete sahip olur diyor münafık. İçi ruhu bakışlarından anlaşılır onlar, manyak gibidir böyle. Tam böyle şizofren manyak bir ruha sahiptir. Ve o bir türlü teskin bulmaz onun ruhundaki manyaklık. Baktın mı boşluğa açılır onun gözü. Çünkü ruhunu şeytana teslim etmiş. Ruhunu kendi kullanması gerekirken ruhu kontrolünden çıkmış. Dili, beyni mantığı artık şeytanın elinde. O kadar iradesiz mesela biraz irade kullansa şeytana teslim olmaz. Çok kolay olur. Beynini de bırakıyor şeytana. Halbuki dirense kurtaracak. Hemen kendi kontrolüne alabilir. Ama o kadar tembel ve lakayttır ki ve o kadar egoisttir ki beynini bırakır o zaman harika meydana geliyor. Şeytan ona müthiş bilgiler verdiği için bu sefer kendine hayran oluyor, o şeytanın verdiği bilgilerden dolayı. Yani o lafazanlığı, hazır cevaplığı falan saf Müslümanlar’ı çok kolay kandırır münafık. Yani biraz da hani nefsine uygun, aklı durgun münafıklar onları sürükleyecek güçtedirler. Yani onların sürükledikleri Müslümanlar genellikte durgun akıllı olurlar dikkat ederseniz. Ama sürükleyenlerde de şeytani bir zeka olur. Ama hayrettir mesela normalde münafık küfürle çok iyi anlaşır düşünülür, küfürle anlaşamaz. Ayrılıyor uzaktan haber toplar. Ama kafiri ilgilendirmez uzaktan gelecek haber. Çünkü küfrünü kabul etmiş açık. Ama münafık kabul etmediği için o heyecanlanıyor yani o Müslüman cemaatinin dağılmasını ister, Müslümanlar’ın dağılmasını. Çünkü onların dağılması durumunda kendi suçunun yok olacağını düşünür. Yani suç dağılımı olduracak rahatlayacak yani herkes yapıyor olacak. Onun için Müslümanlar’ı dağıtmak için sürekli fırsat kollar. Mesela asrımızda ne yapabilir? İnterneti kullanabilir, bilgisayarı kullanabilir. Dedikoduyu kullanabilir. Eskiden de uzaktan haber daha ziyade işte dedikodu, şiir o tarz ama o zamanın imkanları daha sınırlıydı.  Ahir zamanın şiddetli olmasının nedeni ulaşım çok yüksek. Telefon var, internet var. Mesela bir münafığın bir Müslüman’a ulaşması yirmi saniyesini alır en fazla. Düğmeye bastı mı Müslüman hemen karşısında. Ama Müslüman’ı da kurtarmak çok kolay. Onda da mesela hemen yirmi saniyede onunla muhatap olma ihtimali var. Fakat münafıkla karşı karşıya geldiğinde Müslüman hemen Müslümanlar’a sarılması lazım. Yani münafıkla baş başa kalıp onunla cedelleşirken münafık onu boğabilir. Tek başına baş edemez. Heyecanlanırlar bazen Müslümanlar ben onu yenerim zannediyor. Aklı zayıf oluyor, imanı da zayıf oluyor bir anda altına alır münafık onu. Debelenir ve kurtulamaz bu sefer Allah esirgesin. Onun için aklı başında Müslümanlar’dan yardım alması lazım öyle şeylerde. Çünkü şeytanla o anda tartışıyor, şeytan en büyük alimdir. Şeytanın ilmiyle baş edemez. Mesela “Bir kelimeyi ne amaçla söyledi, hangi ruh halinde neresi zayıf, zaafları nedir?” o şeytani bir yetenekle onu hemen tespit eder. Onun için donuk ve durgun olan müminleri özellikle çok iyi kollamak lazım. Münafığın atlama, sıçrama gücü çok yüksek olur. Mesela diyor ki ayette münafıklar “Biz sadece ıslah edicileriz. Bilin ki gerçek asıl fesatçılar bunardır” diyor Allah. Düzeltmeye çalışıyoruz diyor. Mesela diyor ki peygambere peygamber güzel de diyor vahyi getirdi, Kuran’ı bize verdi. Ama görüyorsun nefsinin peşine düştü. Kadınlarla beraber, en sevdikleri de hep kadınlarla beraber. Hz. Hasan (r.a), Hz. Hüseyin (r.a), Hz. Ali (r.a) ehlibeyt görüyorsunuz bunları kimi yüz kadınla evlenmiş, kimi elli kadınla evlenmiş. Biz diyor takvayız hiç kadın yanımıza uğramıyor, yanımıza gelmiyor diyor. Onun için diyor peygamber güzel de haşa o azdı diyor. Peygamberliğini yaptı ama azdı diyor bize Kuran yeter diyor. Biz oradan anlarız diyor. Ona gerek yok diyor, Peygambere gerek yok diyor. Halbuki lider olarak da geliyor o, aynı zamanda imam yani. İmamlığını kabul etmiyor. Ondan sonra da Kuran’ı da kendine göre yorumluyor ondan sonra. Peygamberimiz (s.a.v.) işte o zaman güç kullanıyor. Dırar mescidine gelenler anti kadındı. Kadın zıttı. Hiçbir şekilde yaklaştırmıyor. O hurafeler, o uydurmalar işte onlara aitti. “Kadının evi çarşıya karşı olmaz.” Hatta Hz. Ayşe’ye geliyorlar diyorlar ki “köpek, domuz, kara köpek, domuz, Yahudi bunlar namazı bozar” diyorlar. Hz. Ayşe diyor ki “bu kadar sevmediğiniz, köpeğin içinde, domuzun içinde saymanız bu nereden çıktı bu uydurma?”  Kadının aziz bir varlık olduğunu söylüyor. Utanmazlık yapıyorsunuz diyor. Ahlaksızlık yapıyorsunuz diyor böyle uydurmalar çıkartmayın diyor. Böyle bir şey yok kadın azizdir diyor. “Nerden çıkarttınız bunu?” diyor. Kuran’da böyle bir şey yok diyor özetle.

Münafıklar da hep alıkoyma yani zaaf peşinde. Mesela erkeklerde zaaf içinde oluyor acizdir. Bazı kadınlar ona yanaşmaz ama münafık olan bir kadın acz içinde olan birisini fark eder ve onu rahatça elde edebilir.  Tam tersi de olabilir. İki türlü de olabilir. Hz. Ayşe diyor ki “Benim yanımda namazı bozan şeyleri saydılar” diyor bak atıyorlar yani. O zamanın işte bu Dırar mescidinin ekibi “Dediler ki köpek, eşek, kadın namaz kılan birinin önünden geçerse namaz bozulur.” Hz. Ayşe de diyor ki “Ben de dedim ki “bizi kadınları köpek durumuna soktunuz haşa. Halbuki Peygamber Efendimiz ben onun yatağında onunla kıble arasında yatarken namaz kılardı”” diyor. Ben onun önünde yatardım diyor uyurdum, bana karşı namaz kılardı diyor. “Bu nasıl oluyor, bunu nereden çıkarttınız?” diyor. Vefatından sonra münafıklar kuduruyorlar. Ama baktılar baş olacak gibi değil. Ne Hz. Ali (r.a) baş edebildi. Ne Hz. Osman (r.a) o devrin müşrikleri işte şu anki bağnazlar gibi kudurdular. O bir hurafe çıkarıyor, o bir hurafe çıkarıyor. Artık olay kontrolden çıktı. Hz. Ali (r.a)’yi şehit ettiler Hz. Hasan (r.a)’ı, Hz. Hüseyin (r.a)’i. Tabii o arada biraz Müslümanlar şefkatli olduğu için dikkatli davrandılar. Hz. Osman (r.a) döneminde olay belli olmuştu zaten. Gereği yapılsaydı mesele kökten hallolunmuş olacaktı. Hz. Osman (r.a) rahmetli “Ellemeyin hepsi Müslüman bunlar.” Mübarek ben elini ayağını öpüyorum ama adam tavana çıkmış seni aç susuz bırakmış, seni şehit etmek için kararlı elinde bıçakla, kılıçla bekliyor tavanda ve hiçbir şekilde su sokmayacaksınız diyor. Yemek yedirtmiyor sana sen bunun sonunda belli ki şehit olacaksın en sonunda bak dayanamadılar indiler aşağıya namaz kılarken bak kahpe tam secdedeyken ensesinden vurdular kılıcı. Sen ona ellettirmiyorsun ama bak o burada kahpe belli yani ne yapacağı. Halbuki dedi o zaman gençler Müslüman gençler “bize emir ver dediler ya Osman dediler hepsini dağıtalım.” Nasıl dağıtacakları da belli darmadağın ederler Müslüman gençler. Tozunu toprağını birbirine katar hepsinin. Hepsini tutuklardılar belki döver, söver tutuklar bir şey yapardılar.

Münafıklar için diyor ki Cenab-ı Allah, Bakara Suresi 204’te “ve kalbindekine rağmen” Kalbindeki o alçak ve pis karaktere rağmen, “Allah’ı şahid getirir” Yani Kuran’la konuşur. “Oysa o azılı bir düşmandır” Tam bir psikopat, tam bir alçaktır Bakara Suresi 204. Ali İmran 120’de diyor ki Cenab-ı Allah, “münafıklar size bir iyilik dokununca tasalanırlar” zenginlik, güzellik, bir imkân. Bak, “Size bir iyilik dokununca tasalanırlar, size bir kötülük isabet ettiğindeyse buna sevinirler.” Hikmeti bilmiyorlar. Hâlbuki onda da kazanç var. Bak, “size bir kötülük isabet ettiğindeyse buna sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız” Yani dikkatli olur ve sakınırsanız “onların ‘hileli düzenleri’ size hiçbir zarar veremez.” İllaki yakalanır onlar.“Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarını kuşatandır.” Yani “onlar bir şey yapıyorsa onu yaptıran da Benim” diyor Allah. “Dolayısıyla benim emrimin, bilgimin dışında bir münafığın eylem yapması mümkün değil” diyor. Bak, Nisa Suresi, 54, “Yoksa onlar, Allah’ın Kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar?” Mesela müminlere Cenab-ı Allah arkadaş nasip ediyor, güzel hanım arkadaşlar, güzel yiyecekler, güzel evler “Allah’ın kendi fazlından müminlere verdiklerini mi kıskanıyorlar?” diyor Allah Nisa Suresi 54. Neml Suresi 14’te de Cenab-ı Allah, şeytandan Allah’a sığınırım. “Vicdanları kabul ettiği halde” vicdanları tasdik ettiği halde zalim oldukları için, zalim ruhlu oldukları için ve “zulüm ve büyüklenme dolayısıyla”ekabir kendini büyük gören insan oldukları için “bunları” anlattıklarınızı, Kuran’ın hükümlerini, dürüstlüğü ve iyi olan şeyleri“inkar ettiler. Artık sen bozguncuların” yani münafıkların. Çünkü münafık bozguncudur. “nasıl bir sona uğradıklarına bir bak.” Neml Suresi 14. “Onlara: “Gelin, Allah’ın yolunda” tebliğ yapın, İslam’ı savunun, Müslümanları savunun “savaşın ya da savunma yapın” denildiğinde” dendiğinde “Biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik” dediler.” “Ama biz tebliğ yapmayı bilmiyoruz, dini yaymayı bilmiyoruz. Müsait değiliz” diyorlar. “O gün onlar, imandan daha çok küfre daha yakındılar.” İman hani elliye elli oluyor, elliyi aşmış geriye doğru gitmiş, otuzlara doğru düşmüş yani. Küfür moduna girmiş. “Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı.” (Al-i İmran Suresi, 167) Bak, kalbinde yok ama ağzı şeytanın ağzına bağlanmış, ağzı söylüyor.

“Gerçekten Allah, içinizden alıkoyanları” münafıklardan “ve kardeşlerine: “Bize gelin” diyenleri bilir.” Münafık mümkün olsa Müslüman’ı alıkoyuyor ama alıkoyduklarının dışında bir de eğer müsaitse daha kötüyse durumu “bize gelin” diyor. Yani kendi münafık grubuna çağırıyor. “Bunlar” diyor Cenab-ı Allah, “pek azı dışında zorlu-savaşlara gelmezler.” (Ahzab Suresi, 18)Zorlu mücadeleye gelmez. Adam diyor ki, “niye dünyada zorluk var?” Kardeşim ayrılamıyorsun başka türlü. Münafık, mümin, muttakiyle, iyilerin ayrılması için bu zorlu ortam şart. Yoksa kolayda hepsi geçiyor yani. Münafık da geçiyor kolayda. Ama zorda takılıyor münafık geçemiyor. Bak, “şayet korku gelecek olsa” diyor, korku duyulacak bir ortam olsa “ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün.” Felç oluyor adeta aklı gidiyor korkudan. “Korku gidince, hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle (eleştirip inciterek) karşılarlar.” O şeytani üslupları var ya onu müthiş devreye sokuyor. Yani iblis gibi sürekli o sivri dili kılıç gibi dönüyor. “İşte onlar iman etmemişlerdir” (Ahzab Suresi, 19)  diyor Allah. Bak, görüyor musun? İman kişiliği akıl almaz derecede etkiliyor. Hayret edecek şekilde bambaşka insan oluyor imanda. “Böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır.” Çok gayret ediyor ama boş. “Bu Allah’a göre pek kolaydır.” (Ahzab Suresi, 18)  “Onlar, kendileri oturup kardeşleri için: “Eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi” diyenlerdir.”(Al-i İmran Suresi, 168 ) Ve yahut işte “tutuklanmazdı, başı belaya girmezdi veyahut kimse laf söylemezdi. Yani bizim gibi böyle dinden uzak Müslümanlar’dan olsa çok rahat ederlerdi” diyorlar.